HSE health and safety executive

通風HSE文件

使您及時了解最新的商用廚房HSE法規,DEFRA準則或其他與廚房通風有關的規範。

以下是一系列最新文檔供下載。

DW172 HVCA廚房通風系統規範

自1999年發布以來,HVCA的廚房通風系統標準(DW / 171)已售出2300冊。 更重要的是,它已成為整個英國廚房通風設計的標準。

請注意,這是文檔的預覽副本。 完整版本可在此處購買。 如果您有任何疑問或需要有關本文檔及其規格的建議,請與我們聯繫以尋求幫助。

飲食廚房的通風– HSE信息表第10號

本指南提供有關廚房通風要求的信息。 該指南將幫助餐飲服務業者評估現有的通風是否足夠。 這對於規劃新廚房或翻新廚房的通風規範也很有用。 該指南針對餐飲方面的管理以及設計和性能問題提供建議。

DEFRA控製商用廚房排氣系統的氣味和噪音

與商業廚房排氣產生的令人討厭的氣味和噪音排放相關的問題非常普遍,尤其是在房屋可能緊鄰甚至緊鄰餐飲場所的城市地區。 這些場所可能包括營業至清晨的酒吧,俱樂部,飯店和外賣店。

氣體安全註冊技術公告140(2012年4月)

本技術公告是與天然氣工程師和經理協會(IGEM)共同開發的,並代替了餐飲行業的HSE指導說明餐飲信息表23(CAIS23),為Gas Safe註冊企業/工程師和商用廚房設計師提供技術信息。

TB140(第2版)的更新版本於2014年6月發布,此後於2014年11月被IGEM / UP / 19取代,有關詳細信息,請參見下文。

HSE CAIS 23(修訂版2)–餐飲和酒店業的氣體安全

修訂版2為餐飲場所中燃氣設備的使用和維護中的安全相關方面向操作員提供了建議和指導。

IGEM / UP / 19(2014年11月)

IGEM / UP / 19 –在商業餐飲場所中與燃氣具安裝一起使用的聯鎖設備和相關係統的設計和應用。

IGEM / UP / 19於2014年11月推出,並取代了TB140(第2版)於2014年6月發布。

ESOS –符合節能機會計劃(2015年)

符合ESOS審核條件的組織被定義為“大型企業”。 這意味著一個擁有至少250名員工或年營業額超過5,000萬歐元(約合4000萬英鎊)的企業或機構,加上年度資產負債表至少為4,300萬歐元(約合3,350萬英鎊)。

需要尋找ACK產品的幫助嗎?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent non iaculis elit, tincidunt sagittis urna. Mauris sagittis sit amet tellus ut feugiat. Aenean vulputate varius semper. Ut ut sodales velit. Quisque ac enim et sem rhoncus tincidunt. Nam ullamcorper ultricies metus, eu facilisis mi accumsan nec. Integer sagittis tellus non mi semper sollicitudin.

ventilation systems - kitchen heat recovery system
返回頂端